1414/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1414/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh mục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1414_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước