1403/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1403/CV-UBND
v/v đăng ký vốn xây dựng và mua sắm trang thiết bị trung tâm phòng chống HIV/AIDS năm 2012
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1403.pdf
 Trở về trang trước