921/CV-UBND
Chi tiết văn bản
921/CV-UBND
v/v xử lý vi phạm về môi trường của công ty TNHH Sunfat Việt Nam
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 921.pdf
 Trở về trang trước