1406/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1406/CV-UBND
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1406.pdf
 Trở về trang trước