844/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
844/QĐ-UBND
v/v thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường thành phố H ưng yên đang quản lý giao cho trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất nông nghiệp
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 844_signed.pdf
 Trở về trang trước