1905/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1905/QĐ-UBND
V/v phê duyêt danh mục mua sắm thiết bị dạy nghề của trường trung cấp nghề tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1905.pdf
 Trở về trang trước