851/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
851/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Minh Khia mở rộng
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 851_signed.pdf
 Trở về trang trước