1006/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1006/QĐ-UBND
v/v phê duyệt giá đất chuyển trồng lúa nước làm cơ sở xác định số tiền được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngọc LInh Hương
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1006_signed.pdf
 Trở về trang trước