843/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
843/QĐ-UBND
v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế tạo điện cơ Hưng yên cho công ty TNHH điện cơ Hưng yên
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 843_signed.pdf
 Trở về trang trước