1839/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1839/CV-UBND
V/v lập nhiệm vụ quy hoạch khu Đại học Phố Hiến
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1839.pdf
 Trở về trang trước