Chi tiết văn bản
99/2011/NQ-HĐND
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2011
Ngày ban hành 18/06/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm NQ_HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN_99.doc
 Trở về trang trước