927/CV-UBND
Chi tiết văn bản
927/CV-UBND
V/v công điện về việc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành 30/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thị Kim Loan
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 926.pdf
 Trở về trang trước