657/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
657/QĐ-UBND
V/v trích Quỹ thi đua khen thưởng để chi thêu 71 lá cờ
Ngày ban hành 30/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 657.pdf
 Trở về trang trước