2738/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2738/CV-UBND
v/v tham gia ý kiến dự thảo TT hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương,UBND các huyện thành phố và lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2738_signed.pdf
 Trở về trang trước