3722/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3722/CV-UBND
v/v kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3722_signed.pdf
 Trở về trang trước