1835/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1835/CV-UBND
V/v cho thuê đất xây dựng Trung tâm Viettel tại các huyện
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1835.pdf
 Trở về trang trước