2170/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2170/CV-UBND
v/v báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch các chuyên ngành do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2170.pdf
 Trở về trang trước