913/CV-UBND
Chi tiết văn bản
913/CV-UBND
V/v góp ý kiến dự thảo luật lưu trữ
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 913.pdf
 Trở về trang trước