1590/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1590/CV-UBND
V/v tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1590_signed.pdf
 Trở về trang trước