2739/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2739/CV-UBND
V/v thực hiện kết luận thanh tra Bộ xây dựng số 120/KL-TTr ngày 03/4/2017 và lộ trình chuyển đổi tại Quyết định số 2435/QĐ-UBNd ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2739_signed.pdf
 Trở về trang trước