1922/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1922/QĐ-UBND
V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy điện tử Youll Việt Nam của công ty TNHH điện trư Youll Việt Nam
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1922_signed.pdf
 Trở về trang trước