2758/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2758/QĐ-UBND
V/v tặng cờ thi đua cho 02 tập thể cho thành tích xuất sắc dẫn đầu
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2758_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước