2704/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2704/QĐ-UBND
V/v bổ nhiệm vào ngạch chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ông Nguyễn Đức Thành
Ngày ban hành 29/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2704_signed.pdf
 Trở về trang trước