1620/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1620/QĐ-UBND
v/v điều chuyển tài sản công từ sở Văn hóa Thể thao và du lịch về UBND thành phố
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1620_signed.pdf
 Trở về trang trước