1415/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1415/QĐ-UBND
v/v điều động công chức ông Nguyễn Tuấn Anh phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp về nhận công tác tại UB Mặt trận tổ quốc
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1415_signed.pdf
 Trở về trang trước