676/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
676/QĐ-UBND
V/V bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho chi cục Thú y để thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh dịch tả lơn Châu phi
Ngày ban hành 28/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 676_signed.pdf
 Trở về trang trước