393/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
393/QĐ-UBND
V/v thành lập ban giám sát tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Cừ năm 2018
Ngày ban hành 29/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 393_signed.pdf
 Trở về trang trước