1974/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1974/CV-UBND
V/v hướng dẫn lập hồ sơ xin điều chỉnh diện tích đất của công ty TNHH Trung Hưng Yên và TNHH Densta Việt Nam tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 29/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1974.pdf
 Trở về trang trước