850/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
850/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bắc bộ Bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng Thế giới tỉnh
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 850_signed.pdf
 Trở về trang trước