1837/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1837/CV-UBND
V/v giao đất có thu tiền sử dựng đất cho các hộ dân cư xóm Buộm thành phố Hưng Yên
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1837.pdf
 Trở về trang trước