404/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
404/QĐ-UBND
V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình cải tạo nâng cấp ĐH.64 huyện Ân Thi
Ngày ban hành 30/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 404_signed.pdf
 Trở về trang trước