1412/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1412/QĐ-UBND
v/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào,Căm-pu-chia-
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1412_signed.pdf
 Trở về trang trước