1638/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1638/QĐ-UBND
v/v điều động và bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hành chính công ông Trần Văn Thắng trưởng phòng ngoại vụ
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1638_signed.pdf
 Trở về trang trước