366/CV-UBND
Chi tiết văn bản
366/CV-UBND
v/v rà soát lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 366cv_signed.pdf
 Trở về trang trước