2172/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2172/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư liên tịch của Bộ Tài chính Bộ công án hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy và chống tội phạm giai đoạn 2012-2015
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2172.pdf
 Trở về trang trước