2168/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2168/QĐ-UBND
v/v phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 thuộc dự án trung tâm phòng chống HIV/AIDS và các bệnh nhiệt đới tỉnh
Ngày ban hành 20/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2168_signed_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước