11/CT-UBND
Chi tiết văn bản
11/CT-UBND
V/v chỉ thị việc tuyên truyền phổ biến luật Thống kê trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/08/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 11.pdf
 Trở về trang trước