1416/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1416/QĐ-UBND
v/v phê duyệt đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1416_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước