402/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
402/QĐ-UBND
V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất tôn thép và Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty TNHH PaneLkorea Vina
Ngày ban hành 30/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 402_signed.pdf
 Trở về trang trước