3475/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3475/CV-UBND
v/v quản lý hoạt động thương mại biên giới của Trung quốc
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3475_signed.pdf
 Trở về trang trước