365/CV-UBND
Chi tiết văn bản
365/CV-UBND
V/v đề xuất tăng cường tổ chức pổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 365cv_signed.pdf
 Trở về trang trước