3474/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3474/CV-UBND
V/v chấp thuận nâng cấp một số tuyến đường quản lý lên đường huyện quản lý
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3474_signed.pdf
 Trở về trang trước