22/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
22/QĐ-UBND
v/v quy định chức danh số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn
Ngày ban hành 23/11/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 22.pdf
 Trở về trang trước