2166/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2166/CV-UBND
V/v đính chính văn bản
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2166.pdf
 Trở về trang trước