1944/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1944/QĐ-UBND
v/v bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ ông Nguyễn Ngọc Luân
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1944_signed.pdf
 Trở về trang trước