1000/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1000/QĐ-UBND
v/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1000_signed.pdf
 Trở về trang trước