922/CV-UBND
Chi tiết văn bản
922/CV-UBND
V/v đề nghị chấp thuận kế hoạch lập đề án công nhận đô thị loại V cho một số thị tứ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 922.pdf
 Trở về trang trước