1761/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1761/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trường trung cấp nghề giao thông vận tải
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1761.pdf
 Trở về trang trước