2410/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2410/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh hưng yên năm 2020
Ngày ban hành 25/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2410_signed.pdf
 Trở về trang trước