1842/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1842/CV-UBND
v/v cho công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng D ĐK thuê mặt bằng thực hiện dự án tại thành phố Hưng Yên
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1842.pdf
 Trở về trang trước